Stemmer fra Skolen
Børn og unges læsning

Børn og unges læsning

June 15, 2022

I rapporten Børns og unges læsning 2021 har forskere undersøgt børns og unges læsning og brug af medier i 5., 6., 7. og 8. klasse. Det er spændende læsning, som bl.a. viser, at børns og unges læselyst falder med alderen, at læselyst varierer med køn og læsekultur i hjemmet, og at børns og unges læsevaner og inspirationskilder ændrer sig med den digitale udvikling.

I denne udgave af Stemmer fra skolen taler vi med de tre forskere bag undersøgelsen, Stine Reinholdt Hansen, Thomas Illum Hansen og Morten Petterson. De giver os et indblik i undersøgelsens resultater og bud på, hvilke årsager der kan ligge bag resultaterne. I interviewet har vi særligt fokus på, hvad lærere kan bruge undersøgelsens resultater til – og hvilke ændringer af skolens praksis undersøgelsens kan give anledning til. 

Man skal lære at lytte

Man skal lære at lytte

May 15, 2022

I et delprojekt under forskningsprojektet Reading Between Media har en gruppe forskere undersøgt forskelle og ligheder, når børn læser den samme litterære tekst som papirbog, lydbog og digital fortælling. Vi har talt med Ayoe Quist Henkel og Helle Bundgaard Svendsen om projektets resultater med særlig fokus på, hvad lydfortællinger kan bidrage med i litteraturundervisningen, og hvilke udfordringer der kan opstå, når man inddrager lyttetekster. På baggrund af projektets resultater har forskere og lærere udviklet og afprøvet et konkret materiale ”Lydakademiet”, der kan understøtte og udvikle elevers lyttekompetence. Lærer og læsevejleder Rikke Ferslev har været med til at udvikle materialet, og hun præsenterer det til slut i podcasten. Materialet ligger frit tilgængeligt på dansk.gyldendal.dk  

Elevers tidlige skriveudvikling

Elevers tidlige skriveudvikling

March 28, 2022

Den udvikling der sker, når børn lærer at læse eller stave er grundigt undersøgt og dokumenteret i forskningen. Derimod ved vi ikke nær så meget om, hvordan elevers tidlige skriveudvikling foregår.

I forskningsprojektet ATEL (Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills) undersøger forskere fra DPU og DTU netop denne udvikling af elevernes skrivning. På baggrund af undersøgelser af et stort antal tekster skrevet af elever i 0.-2. klasse i appen ”Skriv og Læs” har forskerne via sproglige og statiske analyser kortlagt elevernes tidlige skriveudvikling. Forskningen kan bl.a. pege på, hvordan udviklingen ser ud, når det drejer sig om elevernes sætningsopbygning og deres måde at skabe sammenhæng og udtrykke holdninger i tekster. Kristine Kabel (DPU) fortæller i denne udsendelse om resultaterne af kortlægningen og om, hvordan det digitale evalueringsværktøj og de didaktiske designs, der udvikles på baggrund af forskningen, kan kvalificere læreres arbejde med elevernes skrivning. Vi taler også med Janus Madsen, der har udviklet den app ”Skriv og læs”, som har givet forskerne digital adgang til elevtekster, og vi taler med lærer og læsevejleder Ane Kryger om, hvordan hun arbejder med skrivning i indskolingen, og hvordan hun forventer at kunne bruge kortlægningen og evalueringsværktøjet. 

Eleven som forsker

Eleven som forsker

February 23, 2022

I denne episode af Stemmer fra Skolen er vi taget til Højmarkskolen i Holsted. Det er vi, fordi vi gerne vil blive klogere på projektet Eleven som forsker. Projektet er en tilgang til undervisning, der dels øger elevinddragelsen, men den sikrer også funktionel tværfaglighed og autentiske læringssituationer. Her er det nemlig eleverne der undersøger relevante og, for dem, meningsfulde skole-problemstillinger. Undersøgelser der senere bliver til reelle forandringer, både på skolen og i undervisningen.

Medvirkende:

Martin Brøchner-Nielsen, lærer på Højmarkskolen i Holsted

Micki Sunesen, skoleforsker og direktør i Nordic Learning

Podcasten er blevet til med støtte fra lærernes A-kasse. 

Flere sprog i spil - om flersprogethedsdidaktik

Flere sprog i spil - om flersprogethedsdidaktik

January 26, 2022

Vi bør give sproget fri i sprogundervisningen i skolen. Det er nemlig en fordel for eleverne, at lade dem bruge flere sprog i sprogundervisningen. 

Det taler vi med ph.d.-studerende, Natascha Drachmann om og hun gør os samtidig klogere på, hvordan vi øger elevernes sproglige opmærksomhed. En del af Nataschas ph.d.-projekt er at undersøge den flersprogede undervisning på Nørre Fælled skole på Nørrebro i København. Vi tog med til Nørrebro, hvor vi fik mulighed for også at tale med sproglærer, Stine Volsgaard Hansen. Stine fortæller om hendes erfaringer med at undervise flersporgligt og hvordan hun lader eleverne bruge flere sprog i dansk- og engelskundervisningen.

 

Medvirkende:

Ph.d.-studerende Natascha Drachmann

Lærer Stine Volsgaard Hansen

Ali og Linn, 7. klasse på Nørre Fælled Skole i København

Tilrettelæggelse, klip og interview:

Hanne Heunicke og Rikke Bundsgaard

 

Learning by Dewey

Learning by Dewey

December 16, 2021

John Dewey er kendt som idemanden bag "learning by doing" og det begreb  har haft stor betydning på den danske skole. Men hvem var John Dewey og hvad kan vi bruge ham til i dag, mere end 100 år efter hans hovedværk, Demokrati og uddannelse, udkom? Det giver professor i pædagogik ved DPU, Per Fibæk Laursen svar på. Lyt med når vi i denne podcast dykker ned i John Dewey.

Podcasten er udkommet med støtte fra Lærernes A-kasse

Medvirkende: Per Fibæk Laursen

Læremidler i skolen

Læremidler i skolen

November 23, 2021

Læremidler fylder meget i skolen, både for elever og lærere. Men hvad er et godt læremiddel? Og hvad kræver det af læreren at undervise hensigtsmæssigt med læremidler? Hvilke kritiker kan man vurdere et læremiddel og en lærervejledning ud fra? Og med alt for lidt tid til forberedelse, hvordan er det så overhovedet muligt for lærerne at forholde sig kristisk til de læremidler, de får stillet til rådighed?

Det og meget mere forsøger vi at få svar på i denne udgave af Stemmer fra skolen, hvor vi taler med leder af Nationalt videnscenter for læremidler, Stig Toke Gissel.

Medvikende: Stig Toke Gissel, Docent på UCL og leder af Nationalt videnscenter for læremidler (læremiddel.dk)

Podcasten er udgivet med støtte fra Lærernes A-kasse.

Danskdidaktiske forståelsesmåder

Danskdidaktiske forståelsesmåder

November 5, 2021

Hvis du kigger ind i danskundervisningen rundt på de danske skoler, vil du ikke se det samme. Der er forskel på, hvilke tekster der er i fokus, hvilken rolle læreren spiller, hvilke aktiviteter der er i gang, og hvilken indflydelse eleverne har i undervisningen. Men hvilke begrundelser og forståelser af danskfaget ligger bag de valg, læreren træffer i danskundervisningen? Det har lektor og underviser på læreruddannelsen ved UC Syd, Dorthe Carlsen netop undersøgt i sin Ph.d. Hun kommer frem til fire såkaldte danskdidaktiske forståelsesmåder. Dansk som kulturfag, dansk som praktisk musisk fag, dansk som brugsfag og dansk som samfundsfag. Dorthe udfolder de fire forståelsesmåder – og deres forfaldsformer - i denne udgave af Stemmer fra skolen. Hvilken dansklærer er du? Vi har ladet to erfarne dansklærere og danskvejledere lytte til interviewet med Dorthe for at undersøge, om de kan genkende dem selv og deres kollegaer i de fire beskrivelser – og ikke mindst for at tale med dem om, hvordan de kan bruge Dorthe Carlsens forskning i deres praksis som dansklærere.

De to dansklærere og danskvejledere er Kia Lundsgaard fra Holmegaard Heldagsskole og Stine Kuntz fra Engstrandskolen.

Podcasten er udgivet med støtte fra Lærernes A-kasse

Præstationskultur i skolen

Præstationskultur i skolen

October 1, 2021

I denne udgave af Stemmer fra skolen dykker vi ned i skolens præstationskultur. Flere elever og lærere oplever nemlig, at det at lære mere er et spørgsmål om at opnå den helt rigtige præstation frem for processen frem til resultatet og den faglige og sociale udvikling eleven befinder sig i. Den kultur har de arbejdet på at ændre på Gammlegaardsskolen i Aarhus. Vi har besøgt skolen og talt med Pædagogisk leder Jasper Staffensen og lærer Jens Smith Kjølby.

Anders Petersen er lektor i sociologi ved Aalbolrg universitet og han har sammen med phd-studerende, Søren Chr. Krogh, skrevet bogen Præstationskultur, udgivet af Aarhus universitetsforlag. Vi har talt med Anders om hvilken betydning det har for mennesket at leve i et præstationssamfund og hvordan vi i skolen bør arbejde med at skabe præstationsfrigørende rum.

Podcasten er lavet med støtte fra Lærernes A-kasse.

 

Fælles mål - dansk

Fælles mål - dansk

August 20, 2021

Fælles mål for dansk

Det er den tid på året, hvor årsplanerne skal skrives – og så kan man jo ikke komme uden om Fælles mål. Men hvilken rolle bør Fælles mål egentlig fylde i planlægningen – og hvordan kan man som lærer anvende Fælles mål på en meningsfuld måde?

I denne podcast vil vi kigge næremere på Fælles mål for dansk. Vi har talt med leder af Nationalt Videnscenter for Læsning og ph.d Lene Storgaard Brok. Lene fortælle om, hvad det er for et danskfag, der beskrives i målene – og også hvad det IKKE er for et fag. Vi taler også med Lene om, hvordan Fælles mål for dansk kan blive et redskab, der kan kvalificere lærerens arbejde ikke bare i den overordnede planlægning, men også i forbindelse med de konkrete forløb og i lærerens teamsamarbejde. 

Podcasten er blevet til med støtte fra Lærernes A-kasse.

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App