Stemmer fra Skolen
Teamsamarbejde

Teamsamarbejde

May 19, 2021

Teamsamarbejde i professionelle læringsfællesskaber

 

Det er ikke altid let at arbejde i teams, men når det fungerer, kan teamet være en afgørende faktor i elevernes læring og trivsel. Vores lytter Louise Brodersen har givet os ideen til denne podcast, der handler om teamsamarbejde. Vi har talt med forsker og konsulent i egen virksomhed Micki Sonne Kaa Sunesen. Micki forsker bl.a. i udvikling af professionelle læringsfællesskaber og hvordan sådanne måder at organisere skolen og teamet på kan kvalificere og udvikle lærernes arbejde.  

Vi har også talt med to lærere fra Skolen på Nylandsvej, Julie Amalie Køhler og Kenneth Arvesen og pædagogisk leder på Lille Næstved skole Thomas Agerskov Kruse. De tre deler deres erfaringer med teamsamarbejdet med os – og giver bud på, hvad der skal til for at få et velfungerende og udbytterigt teamsamarbejde.

 

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse

Gæt hvad læreren tænker - tal mindre og spørg bedre

Gæt hvad læreren tænker - tal mindre og spørg bedre

March 18, 2021

Tal mindre og spørg bedre

-       Om lærerens spørgsmål i undervisningen

Denne udsendelse handler om, hvordan læreren stiller gode spørgsmål, der indbyder til elevernes refleksion og læring, og hvordan vi undgår at stille spørgsmål af typen ”gæt hvad læreren tænker”. Den handler også om, hvordan læreren kan fylde mindre i klassen, så der bliver plads til, at elevernes dialog kan fylde mere. Vi har talt med Marianne Tolstrup, hun er lektor på UCL og har skrevet artiklen ”Lærerens spørgsmål er et vigtigt didaktisk redskab”. Vi har også talt med lærer Josefine Jack Eiby. Begge argumenterer for, hvorfor vi skal tale mindre og spørge bedre – og hvordan vi helt konkret kan blive bedre til det.

Matematikchok

Matematikchok

February 22, 2021

Matematikchok

 

Offentliggørelsen af den internationale undersøgelse TIMSS sendte chokbølger gennem den danske skoleverden; de danske 4. klasses elever var blevet markant dårligere til matematik og elevernes tro på egne evner var faldet.

Denne udgave af Stemmer fra skolen tager afsæt i undersøgelsen – ikke for at se på, hvad der gik galt, men derimod for at undersøge, hvordan den gode matematikundervisning kan se ud. Tomas Højgaard, Ph.D og lektor på DPU, udfolder i podcasten, hvilke kompetencer og mål, der bør være i fokus i matematikundervisningen, men også hvad det kræver af både lærere og skole at  komme i mål med en sådan undervisning, der løfter elevernes faglige niveau og ikke mindst deres faglige selvtillid.

Undervejs i podcasten giver tre dygtige lærere deres bud på, hvad god matematikundervisning er og konkrete ideer til, hvordan man kan tilrettelægge sådan en undervisning. Det er Mette Fynbo Jensen, Micky Bøgvad Lindharth og Sisse Jeppesen.

Podcasten er bragt i samarbejde med Lærernes A-kasse. 

Digital didaktik i en coronatid

Digital didaktik i en coronatid

January 15, 2021

”Digital didaktik i en corona-tid”

Denne udsendelse handler om digital didaktik med udgangspunkt i erfaringer fra den digitale corona-skole. Lektor i medievidenskab Jesper Tække forsker bl.a. i hvordan digitale medier påvirker undervisningen, og han gør os klogere på, hvilke erfaringer vi kan drage af forårets digitale corona-skole. Erfaringer der kan kvalificere den digitale fjernundervisning, der foregår netop nu, men også erfaringer vi kan tage med ind i den fysiske undervisning, når skolerne igen lukker op. Derudover præsenterer fem lærere bud på god, kreativ og meningsfuld digital undervisning. Så lyt med og bliv inspireret.

Medvirkende:

Jesper Tække, lektor i medievidenskab ved Aarhus universitet

Musiklærer Arne Winding Nielsen

Idræts-, N/t- og matematiklærer Kenneth Kofod

Dansk- og engelsklærer Anette Lindebæk Bjørnholdt

Dansk-, historie-, kristendom og ikke mindst klasselærer Christina Rasmussen

Historielærer Karoline Gjørlund

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

December 21, 2020

Denne udsendelse handler om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Det er en undervisning, der inddrager eleverne og forbinder fagets indhold til en konkret kontekst. Vi har talt med Helle Munkholm Davidsen, tidligere forskningschef for VIAs Forskningscenter for innovation og entreprenørskab, hun har stået i spidsen for at udarbejde et materiale om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, som nu er samlet på en hjemmeside (https://vpt.dk/hvad-er-praksisnaer-undervisning). Helle uddyber, hvad det vil sige at arbejde anvendelsesorienteret og praksisnært i skolen, og hvilke didaktiske principper, der ligger til grund for sådan en undervisning, herudover giver hun gode argumenter for, hvorfor man bør sætte det faglige indhold i spil på en anvendelsesorienteret og praksisnær måde.

Vi har også bedt fire lærere, der på hver sin måde og i hvert sit fag arbejder praksisnært og anvendelsesorienteret, om at dele gode konkrete eksempler med os. Vi møder Mette Fynbo Jensen, der giver eksempler fra matematik, Thomas Kjær Laulund, der beskriver et forløb fra tyskundervisningen, Charlotte Damgaard Hansen, der giver bud på praksisnær undervisning i naturfag, og Kia Lundsgaard, der giver eksempler fra litteraturundervisningen i dansk.

Udsendelsen er bragt i samarbejde med Lærernes A-kasse.  

 

Status på musikfaget

Status på musikfaget

November 30, 2020

Statusrapporten ”Musikfaget i undervisning og uddannelse” udgivet af Aarhus universitet (DPU) viser nedslående resultater for musikfagets status og rolle i skolen anno 2020. Vi har talt med Finn Holst, der er en af forfatterne bag rapporten. Han udfolder resultaterne for os - og selvom der heldigvis også er sket forbedringer for musikfaget siden forrige statusrapport fra 2010, står det klart, at der er behov for øget fokus på at forbedre musikfagets status og rolle i skolen og på læreruddannelsen. Frederiksberg kommune er en af de kommuner, der prioriterer musikfaget højt. Vi har talt med musiklærerne Mette Tjagvad og Amalie Pilmark fra Søndermarkskolen på Frederiksberg, de giver deres bud på, hvorfor musikfaget bør prioriteres og hvad det er for en særlig didaktik og et særligt dannelsespotentiale musikfaget kan tilføre skolen.

Meningsfuld grammatikundervisning

Meningsfuld grammatikundervisning

October 14, 2020

Bøjning og benævning af ordklasser, kryds og bolle og hel- og ledsætninger… Grammatikundervisningen lever i ”bedste” velgående i skolens tre store sprogfag. Men undervisningen er ofte præget af individuelle udfyldningsopgaver, der ikke forbindes til kommunikationssituationen og konteksten. Det er en grammatikundervisning, der ikke nødvendigvis øger elevernes sproglige kompetencer. Det viser forskningsprojektet Gramma3, som har undersøgt grammatikundervisningens form og udbredelse i dansk, tysk og engelskundervisningen. Forskningsprojektet har samtidig forsøgt at udvikle konkrete bud på, hvordan grammatikundervisningen kan blive mere kontekstualiseret. Vi har talt med Kristine Kabel, der er en af forskerne bag projektet og Annette Bloch Jensen, der er tysklærer og har deltaget i projektet.

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse.

Gruppearbejde

Gruppearbejde

September 16, 2020

Gruppearbejde

 

I starten af året indbød Stemmer fra skolen til en konkurrence, hvor vi bad om gode ideer til, hvad kommende udsendelser kunne handle om. Vi fik rigtig mange gode forslag. Et af dem var fra Line Munk, der ønskede at vi lavede en udsendelse om gruppearbejde. Den kommer her.

Vi har talt med Helle Bjerresgaard, der er lektor på UC Syd og som har skrevet både bøger og artikler om emnet. Helle argumenterer for, hvorfor elever bør være hinandens læringsressource, men hun sætter også fokus på, hvad det kræver af elever og lærere, at få gruppearbejdet til at fungere. Vi har også talt med to lærere, Mette Vogel fra Risbjergskolen i Hvidovre og Louise Brodersen fra Hillerød Lilleskole, der på hver deres måde arbejder konkret med at organisere gruppearbejdet, så eleverne lærer at samarbejde og give feedback.

Vi har også talt med to elever, det er Magne og Nanna fra 4. c på Risbjergskolen.

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse

Undersøgende litteraturundervisning

Undersøgende litteraturundervisning

August 16, 2020

Mange elever synes, at litteraturundervisningen er kedelig, og at læsning af litteratur er forbundet med pligt. Måske med god grund. Forskningsleder på UCL, Thomas Illum Hansen, mener i hvert fald, at der skal mere fokus på elevernes undersøgelser af og oplevelser med litteratur. Han har et stort forskningsprojekt, Kvalitet i dansk- og matematikundervisningen, i ryggen. Resultaterne herfra viser, at en undersøgende tilgang i litteraturundervisningen øger kvaliteten. Vi har talt med Thomas Illum Hansen om, hvorfor det er godt at have en undersøgende tilgang til litteraturen, og om hvilke problemer der kan være, når man ikke anlægger sådan en undersøgelsesorienteret tilgang. Vi har også talt med lærer Nanna Begtrup Kristensen, der giver gode og helt konkrete eksempler på, hvordan man kan gøre sin litteraturundervisning undersøgende.

Ny lærer - en bedre start

Ny lærer - en bedre start

July 1, 2020

Ny lærer – en bedre start

Mange nyuddannede lærere skal starte i deres første job som lærer efter ferien. De er heldige for det er verdens bedste job, der venter på dem. Men det er også et hårdt og komplekst job, hvor mange føler sig alene. Statistikken viser, at hver 6. nyansatte lærere stopper indenfor de første to år. Det er alt for mange og det er ude på skolerne at vi kan gøre noget. Skolerne har en vigtig opgave i at fastholde de nye lærere. Det har vi talt med Lisbeth Lunde Frederiksen om. Lisbeth forsker bl.a i lærerstart og mentorordninger, og hun giver gode råd til skoleledere og erfarne lærere om, hvad de kan gøre, for at alle nye lærere får en bedre start på lærerlivet til glæde og gavn for både den enkelte lærer og skolen som helhed. 

Vi har også talt med 6 erfarne skolefolk, der alle giver deres bedste råd til de nye lærere. Der er: Josefine Jack Eiby, Tine Brock, Henrik Thomassen, Nis Vinæs Nielsen, Thorkil Bjerrum og Stine Lindstrøm Henriksen

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App