Stemmer fra Skolen
Fælles mål - dansk

Fælles mål - dansk

August 20, 2021

Fælles mål for dansk

Det er den tid på året, hvor årsplanerne skal skrives – og så kan man jo ikke komme uden om Fælles mål. Men hvilken rolle bør Fælles mål egentlig fylde i planlægningen – og hvordan kan man som lærer anvende Fælles mål på en meningsfuld måde?

I denne podcast vil vi kigge næremere på Fælles mål for dansk. Vi har talt med leder af Nationalt Videnscenter for Læsning og ph.d Lene Storgaard Brok. Lene fortælle om, hvad det er for et danskfag, der beskrives i målene – og også hvad det IKKE er for et fag. Vi taler også med Lene om, hvordan Fælles mål for dansk kan blive et redskab, der kan kvalificere lærerens arbejde ikke bare i den overordnede planlægning, men også i forbindelse med de konkrete forløb og i lærerens teamsamarbejde. 

Podcasten er blevet til med støtte fra Lærernes A-kasse.

 

Fælles mål - matematik

Fælles mål - matematik

August 12, 2021

Fælles mål for matematik

Det er den tid på året, hvor årsplanerne skal skrives – og så kan man jo ikke komme uden om Fælles mål. Men hvilken rolle bør Fælles mål egentlig fylde i planlægningen – og hvordan kan man som lærer anvende Fælles mål på en meningsfuld måde?

I denne podcast vil vi kigge næremere på Fælles mål for matematik. Vi har talt med lektor på DPU og phd, Tomas Højgaard. Vi undersøger, hvad det er for et matematikfag, der beskrives i målene – og også hvad det IKKE er for et fag. Vi taler også med Tomas om, hvordan Fælles mål for matematik kan blive et redskab, der kan kvalificere lærerens arbejde ikke bare i den overordnede planlægning, men også i forbindelse med de konkrete forløb og i lærerens teamsamarbejde. 

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse.

Ny lærer - en bedre start vol.2

Ny lærer - en bedre start vol.2

July 2, 2021

Ny lærer - en bedre start vol. 2

Lærerjobbet er et fantastisk job – men det er også et job fuld af kompleksitet og udfordringer. Vi har brug for dygtige og glade lærere i skolen. Det handler denne udgave af Stemmer fra skolen om. Den er tilegnet alle de nye lærere, der starter i deres første job lige om lidt. I udsendelsen taler vi med Henning Jørgensen, der har skrevet bogen Glad lærer, hvor han, på baggrund af sin erfaring som lærer siden 1984, giver bud på, hvorfor lærerjobbet kan gøre dig glad. I udsendelsen deler fire nye lærere, Martin Thomsen, Rie Sørensen, Katrine Fauerskov og Jack Holmsted, også ud af deres erfaringer med jobbet – og der er gode råd både til de kommende nye lærere og til deres kollegaer.

Selvbestemmelsesteorien

Selvbestemmelsesteorien

June 21, 2021
Hvordan finder vi frem til menneskets potentiale og hvordan motiverer vi hinanden?
Det taler vi med forfatteren til bogen Selvbestemmelsesteorien, lektor på DPU og ph.d. Ib Ravn, om.
Teorien handler blandt andet om motivation, for motiveres eleverne af Stok eller gulerods-metoden eller motiveres de af deres egen undren og interesse for et emne? Vi har alle en medfødt nysgerrighed over for verden, denne nysgerrighed skal i spil i undervisningen.
Selvbestemmelsesteorien fortæller os også, at både børn og voksne har behov for:
- autonomi, som er at sidde i førersædet i eget liv
- kompetence, som er at udrette noget
- samhørighed der skal gøre os i stand til at deltage i et fællesskab
 
Hvordan ser dette så ud i skolen? De to lærere, Mette Fynbo Jensen, lærer på Nordagerskolen i Ringe og Stine Lindstrøm Henriksen, lærer på Tingløkkeskolen i Odense, drøfter hvordan teorien kan kvalificere skolen.
 
Teamsamarbejde

Teamsamarbejde

May 19, 2021

Teamsamarbejde i professionelle læringsfællesskaber

 

Det er ikke altid let at arbejde i teams, men når det fungerer, kan teamet være en afgørende faktor i elevernes læring og trivsel. Vores lytter Louise Brodersen har givet os ideen til denne podcast, der handler om teamsamarbejde. Vi har talt med forsker og konsulent i egen virksomhed Micki Sonne Kaa Sunesen. Micki forsker bl.a. i udvikling af professionelle læringsfællesskaber og hvordan sådanne måder at organisere skolen og teamet på kan kvalificere og udvikle lærernes arbejde.  

Vi har også talt med to lærere fra Skolen på Nylandsvej, Julie Amalie Køhler og Kenneth Arvesen og pædagogisk leder på Lille Næstved skole Thomas Agerskov Kruse. De tre deler deres erfaringer med teamsamarbejdet med os – og giver bud på, hvad der skal til for at få et velfungerende og udbytterigt teamsamarbejde.

 

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse

Gæt hvad læreren tænker - tal mindre og spørg bedre

Gæt hvad læreren tænker - tal mindre og spørg bedre

March 18, 2021

Tal mindre og spørg bedre

-       Om lærerens spørgsmål i undervisningen

Denne udsendelse handler om, hvordan læreren stiller gode spørgsmål, der indbyder til elevernes refleksion og læring, og hvordan vi undgår at stille spørgsmål af typen ”gæt hvad læreren tænker”. Den handler også om, hvordan læreren kan fylde mindre i klassen, så der bliver plads til, at elevernes dialog kan fylde mere. Vi har talt med Marianne Tolstrup, hun er lektor på UCL og har skrevet artiklen ”Lærerens spørgsmål er et vigtigt didaktisk redskab”. Vi har også talt med lærer Josefine Jack Eiby. Begge argumenterer for, hvorfor vi skal tale mindre og spørge bedre – og hvordan vi helt konkret kan blive bedre til det.

Matematikchok

Matematikchok

February 22, 2021

Matematikchok

 

Offentliggørelsen af den internationale undersøgelse TIMSS sendte chokbølger gennem den danske skoleverden; de danske 4. klasses elever var blevet markant dårligere til matematik og elevernes tro på egne evner var faldet.

Denne udgave af Stemmer fra skolen tager afsæt i undersøgelsen – ikke for at se på, hvad der gik galt, men derimod for at undersøge, hvordan den gode matematikundervisning kan se ud. Tomas Højgaard, Ph.D og lektor på DPU, udfolder i podcasten, hvilke kompetencer og mål, der bør være i fokus i matematikundervisningen, men også hvad det kræver af både lærere og skole at  komme i mål med en sådan undervisning, der løfter elevernes faglige niveau og ikke mindst deres faglige selvtillid.

Undervejs i podcasten giver tre dygtige lærere deres bud på, hvad god matematikundervisning er og konkrete ideer til, hvordan man kan tilrettelægge sådan en undervisning. Det er Mette Fynbo Jensen, Micky Bøgvad Lindharth og Sisse Jeppesen.

Podcasten er bragt i samarbejde med Lærernes A-kasse. 

Digital didaktik i en coronatid

Digital didaktik i en coronatid

January 15, 2021

”Digital didaktik i en corona-tid”

Denne udsendelse handler om digital didaktik med udgangspunkt i erfaringer fra den digitale corona-skole. Lektor i medievidenskab Jesper Tække forsker bl.a. i hvordan digitale medier påvirker undervisningen, og han gør os klogere på, hvilke erfaringer vi kan drage af forårets digitale corona-skole. Erfaringer der kan kvalificere den digitale fjernundervisning, der foregår netop nu, men også erfaringer vi kan tage med ind i den fysiske undervisning, når skolerne igen lukker op. Derudover præsenterer fem lærere bud på god, kreativ og meningsfuld digital undervisning. Så lyt med og bliv inspireret.

Medvirkende:

Jesper Tække, lektor i medievidenskab ved Aarhus universitet

Musiklærer Arne Winding Nielsen

Idræts-, N/t- og matematiklærer Kenneth Kofod

Dansk- og engelsklærer Anette Lindebæk Bjørnholdt

Dansk-, historie-, kristendom og ikke mindst klasselærer Christina Rasmussen

Historielærer Karoline Gjørlund

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

December 21, 2020

Denne udsendelse handler om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Det er en undervisning, der inddrager eleverne og forbinder fagets indhold til en konkret kontekst. Vi har talt med Helle Munkholm Davidsen, tidligere forskningschef for VIAs Forskningscenter for innovation og entreprenørskab, hun har stået i spidsen for at udarbejde et materiale om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, som nu er samlet på en hjemmeside (https://vpt.dk/hvad-er-praksisnaer-undervisning). Helle uddyber, hvad det vil sige at arbejde anvendelsesorienteret og praksisnært i skolen, og hvilke didaktiske principper, der ligger til grund for sådan en undervisning, herudover giver hun gode argumenter for, hvorfor man bør sætte det faglige indhold i spil på en anvendelsesorienteret og praksisnær måde.

Vi har også bedt fire lærere, der på hver sin måde og i hvert sit fag arbejder praksisnært og anvendelsesorienteret, om at dele gode konkrete eksempler med os. Vi møder Mette Fynbo Jensen, der giver eksempler fra matematik, Thomas Kjær Laulund, der beskriver et forløb fra tyskundervisningen, Charlotte Damgaard Hansen, der giver bud på praksisnær undervisning i naturfag, og Kia Lundsgaard, der giver eksempler fra litteraturundervisningen i dansk.

Udsendelsen er bragt i samarbejde med Lærernes A-kasse.  

 

Status på musikfaget

Status på musikfaget

November 30, 2020

Statusrapporten ”Musikfaget i undervisning og uddannelse” udgivet af Aarhus universitet (DPU) viser nedslående resultater for musikfagets status og rolle i skolen anno 2020. Vi har talt med Finn Holst, der er en af forfatterne bag rapporten. Han udfolder resultaterne for os - og selvom der heldigvis også er sket forbedringer for musikfaget siden forrige statusrapport fra 2010, står det klart, at der er behov for øget fokus på at forbedre musikfagets status og rolle i skolen og på læreruddannelsen. Frederiksberg kommune er en af de kommuner, der prioriterer musikfaget højt. Vi har talt med musiklærerne Mette Tjagvad og Amalie Pilmark fra Søndermarkskolen på Frederiksberg, de giver deres bud på, hvorfor musikfaget bør prioriteres og hvad det er for en særlig didaktik og et særligt dannelsespotentiale musikfaget kan tilføre skolen.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App