Stemmer fra Skolen
Digital didaktik i en coronatid

Digital didaktik i en coronatid

January 15, 2021

”Digital didaktik i en corona-tid”

Denne udsendelse handler om digital didaktik med udgangspunkt i erfaringer fra den digitale corona-skole. Lektor i medievidenskab Jesper Tække forsker bl.a. i hvordan digitale medier påvirker undervisningen, og han gør os klogere på, hvilke erfaringer vi kan drage af forårets digitale corona-skole. Erfaringer der kan kvalificere den digitale fjernundervisning, der foregår netop nu, men også erfaringer vi kan tage med ind i den fysiske undervisning, når skolerne igen lukker op. Derudover præsenterer fem lærere bud på god, kreativ og meningsfuld digital undervisning. Så lyt med og bliv inspireret.

Medvirkende:

Jesper Tække, lektor i medievidenskab ved Aarhus universitet

Musiklærer Arne Winding Nielsen

Idræts-, N/t- og matematiklærer Kenneth Kofod

Dansk- og engelsklærer Anette Lindebæk Bjørnholdt

Dansk-, historie-, kristendom og ikke mindst klasselærer Christina Rasmussen

Historielærer Karoline Gjørlund

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

Praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning

December 21, 2020

Denne udsendelse handler om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning. Det er en undervisning, der inddrager eleverne og forbinder fagets indhold til en konkret kontekst. Vi har talt med Helle Munkholm Davidsen, tidligere forskningschef for VIAs Forskningscenter for innovation og entreprenørskab, hun har stået i spidsen for at udarbejde et materiale om praksisnær og anvendelsesorienteret undervisning, som nu er samlet på en hjemmeside (https://vpt.dk/hvad-er-praksisnaer-undervisning). Helle uddyber, hvad det vil sige at arbejde anvendelsesorienteret og praksisnært i skolen, og hvilke didaktiske principper, der ligger til grund for sådan en undervisning, herudover giver hun gode argumenter for, hvorfor man bør sætte det faglige indhold i spil på en anvendelsesorienteret og praksisnær måde.

Vi har også bedt fire lærere, der på hver sin måde og i hvert sit fag arbejder praksisnært og anvendelsesorienteret, om at dele gode konkrete eksempler med os. Vi møder Mette Fynbo Jensen, der giver eksempler fra matematik, Thomas Kjær Laulund, der beskriver et forløb fra tyskundervisningen, Charlotte Damgaard Hansen, der giver bud på praksisnær undervisning i naturfag, og Kia Lundsgaard, der giver eksempler fra litteraturundervisningen i dansk.

Udsendelsen er bragt i samarbejde med Lærernes A-kasse.  

 

Status på musikfaget

Status på musikfaget

November 30, 2020

Statusrapporten ”Musikfaget i undervisning og uddannelse” udgivet af Aarhus universitet (DPU) viser nedslående resultater for musikfagets status og rolle i skolen anno 2020. Vi har talt med Finn Holst, der er en af forfatterne bag rapporten. Han udfolder resultaterne for os - og selvom der heldigvis også er sket forbedringer for musikfaget siden forrige statusrapport fra 2010, står det klart, at der er behov for øget fokus på at forbedre musikfagets status og rolle i skolen og på læreruddannelsen. Frederiksberg kommune er en af de kommuner, der prioriterer musikfaget højt. Vi har talt med musiklærerne Mette Tjagvad og Amalie Pilmark fra Søndermarkskolen på Frederiksberg, de giver deres bud på, hvorfor musikfaget bør prioriteres og hvad det er for en særlig didaktik og et særligt dannelsespotentiale musikfaget kan tilføre skolen.

Meningsfuld grammatikundervisning

Meningsfuld grammatikundervisning

October 14, 2020

Bøjning og benævning af ordklasser, kryds og bolle og hel- og ledsætninger… Grammatikundervisningen lever i ”bedste” velgående i skolens tre store sprogfag. Men undervisningen er ofte præget af individuelle udfyldningsopgaver, der ikke forbindes til kommunikationssituationen og konteksten. Det er en grammatikundervisning, der ikke nødvendigvis øger elevernes sproglige kompetencer. Det viser forskningsprojektet Gramma3, som har undersøgt grammatikundervisningens form og udbredelse i dansk, tysk og engelskundervisningen. Forskningsprojektet har samtidig forsøgt at udvikle konkrete bud på, hvordan grammatikundervisningen kan blive mere kontekstualiseret. Vi har talt med Kristine Kabel, der er en af forskerne bag projektet og Annette Bloch Jensen, der er tysklærer og har deltaget i projektet.

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse.

Gruppearbejde

Gruppearbejde

September 16, 2020

Gruppearbejde

 

I starten af året indbød Stemmer fra skolen til en konkurrence, hvor vi bad om gode ideer til, hvad kommende udsendelser kunne handle om. Vi fik rigtig mange gode forslag. Et af dem var fra Line Munk, der ønskede at vi lavede en udsendelse om gruppearbejde. Den kommer her.

Vi har talt med Helle Bjerresgaard, der er lektor på UC Syd og som har skrevet både bøger og artikler om emnet. Helle argumenterer for, hvorfor elever bør være hinandens læringsressource, men hun sætter også fokus på, hvad det kræver af elever og lærere, at få gruppearbejdet til at fungere. Vi har også talt med to lærere, Mette Vogel fra Risbjergskolen i Hvidovre og Louise Brodersen fra Hillerød Lilleskole, der på hver deres måde arbejder konkret med at organisere gruppearbejdet, så eleverne lærer at samarbejde og give feedback.

Vi har også talt med to elever, det er Magne og Nanna fra 4. c på Risbjergskolen.

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse

Undersøgende litteraturundervisning

Undersøgende litteraturundervisning

August 16, 2020

Mange elever synes, at litteraturundervisningen er kedelig, og at læsning af litteratur er forbundet med pligt. Måske med god grund. Forskningsleder på UCL, Thomas Illum Hansen, mener i hvert fald, at der skal mere fokus på elevernes undersøgelser af og oplevelser med litteratur. Han har et stort forskningsprojekt, Kvalitet i dansk- og matematikundervisningen, i ryggen. Resultaterne herfra viser, at en undersøgende tilgang i litteraturundervisningen øger kvaliteten. Vi har talt med Thomas Illum Hansen om, hvorfor det er godt at have en undersøgende tilgang til litteraturen, og om hvilke problemer der kan være, når man ikke anlægger sådan en undersøgelsesorienteret tilgang. Vi har også talt med lærer Nanna Begtrup Kristensen, der giver gode og helt konkrete eksempler på, hvordan man kan gøre sin litteraturundervisning undersøgende.

Ny lærer - en bedre start

Ny lærer - en bedre start

July 1, 2020

Ny lærer – en bedre start

Mange nyuddannede lærere skal starte i deres første job som lærer efter ferien. De er heldige for det er verdens bedste job, der venter på dem. Men det er også et hårdt og komplekst job, hvor mange føler sig alene. Statistikken viser, at hver 6. nyansatte lærere stopper indenfor de første to år. Det er alt for mange og det er ude på skolerne at vi kan gøre noget. Skolerne har en vigtig opgave i at fastholde de nye lærere. Det har vi talt med Lisbeth Lunde Frederiksen om. Lisbeth forsker bl.a i lærerstart og mentorordninger, og hun giver gode råd til skoleledere og erfarne lærere om, hvad de kan gøre, for at alle nye lærere får en bedre start på lærerlivet til glæde og gavn for både den enkelte lærer og skolen som helhed. 

Vi har også talt med 6 erfarne skolefolk, der alle giver deres bedste råd til de nye lærere. Der er: Josefine Jack Eiby, Tine Brock, Henrik Thomassen, Nis Vinæs Nielsen, Thorkil Bjerrum og Stine Lindstrøm Henriksen

 

Skældud

Skældud

June 18, 2020

Skældud er desværre stadig en del af hverdagen i de danske skoler, og det påvirker både elever og lærere. Eleverne mister lysten til at lære og de voksne i skolen mister arbejdsglæden. Skoleforskerne Louise Klinge og Erik Sigsgaard og lærer Mette Thor Jørgensen  udgiver til august bogen “Skole uden skældud”. De ønsker et opgør med en kultur, hvor skældud er en del af skolelivet. På Stemmer fra Skolen synes vi, at det er et fantastisk initiativ- vi vil være med i den venlige revolution: vi ønsker også en skole uden skældud.

I denne podcast har vi interviewet Eriks Sigsgaard og Louise Klinge, to af landets fremmeste skoleforskere. De fortæller om HVORFOR vi bør stoppe med at skælde ud og hvordan det påvirker elever, når vi gør det. Lærer Mette Thor Jørgensen har som lærer altid haft et mål om ikke at skælde ud. Mette er medforfatter til bogen, og i podcasten giver hun konkrete bud på, HVORDAN vi kan undgå at skælde ud.

Test og data som pædagogiske redskaber

Test og data som pædagogiske redskaber

May 19, 2020

Test og data som pædagogiske redskaber  

Politikerne ønsker, at den test der skal erstatte de omdiskuterede nationale test, skal kunne understøtte det pædagogiske arbejde i klassen. Men hvad kræver det af testen og af lærerene?

Denne gang handler Stemmer fra skolen om test som pædagogisk redskab, men vi undersøger også, hvilken anden data læreren kan indsamle for at forstå elevernes faglige udvikling.

Vi har talt med Karina Kiær, der skriver Ph.d. med titlen Læsevejledning og dataanvendelse som organisatoriske rutiner i skolen. Karina fortæller bl.a. om, hvilken data man som lærer kan indsamle, om læsevejlederens rolle i forbindelse med testrutiner, samt hvad det kræver at anvende test som pædagogisk redskab. Vi har også talt med lærer og matematikvejleder Mette Fynbo Jensen. Hun giver konkrete eksempler på, hvordan hun indsamler og anvender data i sin egen praksis – og hvordan hun, som vejleder, er med til at følge op på testresultater og sparre med sine kollegaer om udvikling af undervisning. Hun giver også sit bud på, hvad der skal til for, at den nationale test kan blive et bedre pædagogisk redskab for læreren.

Ud i naturen med teknologi

Ud i naturen med teknologi

April 26, 2020

Naturoplevelser og mobiltelefonen – de to ting kan da ikke forenes – eller kan de?
Forskningsprojektet "Naturlig teknik" har undersøgt, hvordan smartteknologien kan være en vej til at få flere børn ud i naturen og give dem gode naturoplevelser. Vi har talt med Theresa Schilhab, der er forskningsleder på projektet. Vi har også talt med lærer Charlotte Hansen, der underviser i natur og teknologi. Charlotte har mange erfaringer med at flytte sin undervisning ud i naturen – og inddrager ofte elevernes mobiltelefoner i den forbindelse. Udsendelsen er fyldt med konkrete bud på, hvordan man kan inddrage smartteknologi på en motiverende og meningsfuld måde, når undervisningen foregår i naturen.

 

 

Play this podcast on Podbean App