Stemmer fra Skolen
Meningsfuld matematikundervisning

Meningsfuld matematikundervisning

November 28, 2022

Meningsfuld matematikundervisning

Morten Misfeldt, der er professor i digital uddannelse og matematikdidaktik ved Københavns Universitet, har udgivet bogen Matematik med mening. I denne udgave af Stemmer fra skolen taler vi med Morten om, hvorfor bogen er relevant for matematiklærere og alle os andre, hvad matematik med mening er for noget, og hvordan det står til med den meningsfulde matematik i skolen lige nu.

Vi taler også med de to lærere og pædagogiske konsulenter for matematik hos CFU (UCL), Bo Teglskov Kristensen og Rikke Teglskov Kristensen. De har begge stor erfaring som matematiklærere på alle trin i folkeskolen, har udviklet materialer og vejledt matematiklærere, Rikke sidder også i opgavekommissionen for matematik. Bo og Rikke har lyttet til interviewet med Morten Misfeldt, og de giver deres bud på, hvordan matematik med mening helt konkret kan se ud på alle trin i skolen – og hvorfor det er vigtigt at tænke matematikundervisningen på den måde.

Stemmer fra skolen er produceret med støtte fra Lærernes A-kasse

Bæredygtighed og grøn omstilling i undervisningen

Bæredygtighed og grøn omstilling i undervisningen

October 13, 2022

I denne udgave af Stemmer fra skolen undersøger vi emnet bæredygtighed og grøn omstilling i skolen. Et emne vi alle bør være forpligtede på og give vores elever handlemuligheder og vilje til at løse, ikke blot for vores og deres skyld, men også for kommende generationer. Postdoc og Ph.d på Center for Grundskoleforskning på SDU, Martin Hauberg-Lund Laugesen fortæller om projektet Grøn omstilling i grundskolen. Han giver bud på, hvordan vi kan inddrage dette tema i undervisningen, og hvorfor vi ikke kan have en forventning om, at det er et ansvar der primært ligger i de naturvidenskabelige fag. Der er nemlig en del, der tyder på, at også kultur- og sprogfagene har en relevant rolle at spille.

 

Stemmer fra skolen er lavet med støtte fra Lærernes A-kasse

Playful learning

Playful learning

September 29, 2022

Når legen kvalificerer undervisningen
- en podcast om Playful learning

Playful learning programmet vil bl.a. via forandringer i lærerens uddannelse styrke de legende, kreative og eksperimenterende tilgange i skolen. Derfor har underviserne rundt omkring på Danmarks læreruddannelser siden 2018, som en del af Playful Learning programmet, undersøgt og eksperimenteret med, hvordan legens kvaliteter kan bidrage til at kvalificere undervisningen af de lærerstuderende.

Vi har talt med Tobias Heiberg, der er Programchef i Playful Learning programmet, om hvad der kendetegner en playful learning didaktik, hvilke udfordringer der kan være ved at bruge begrebet leg i en uddannelsessammenhæng, og hvilke forandringer han drømmer om, at Playful Learning kan skabe på læreruddannelsen og i skolen.

Da Ditte Jensen gik på læreruddannelsen oplevede hun undervisning, der var præget af legende tilgange, hun skrev bacheloropgave om playful learning, og nu anvender hun selv legende tilgange som lærer på Uldum skole. Ditte giver konkrete eksempler på, hvordan legende tilgange i undervisningen kan se ud, og hvilken betydning Playful Learning har haft for hendes praksis.

Udsendelsen er støttet af Lærernes A-kasse.

Konspirationsteorier i historiefaget

Konspirationsteorier i historiefaget

August 5, 2022

Børns adgang til viden er mere tilgængelig og mere ukontrolleret end nogensinde før og derfor er det mere vigtigt end nogensinde, at vi ruster eleverne til at møde viden og teorier med et kritisk blik.

Konspirationsteorier er et helt oplagt emne at tage fat i, både i arbejdet med den kritiske tilgang til verden, men i særdeleshed også i arbejdet med kildekritik. I denne udgave af Stemmer fra Skolen ser vi på, hvordan emnet konspirationsteorier kan se ud i faget historie.

Vi har talt med ph.d Rikke Peters der underviser i historie på læreruddannelsen og er ansat ved historielab. Hun har undersøgt, hvad der sker, når man underviser i konspirationsteorier i udskolingen og hun fortæller om hvorfor emnet er en gave for historieundervisningen.
Lærere, Niels-Jørgen Østerby fra Markusskolen i Esbjerg, fortæller om sine erfaringer med at undervise i konspirationsteorier i historie, hvordan han selv kom i gang med emnet og hvad emnet har påvirket hans historieundervisning positivt.
 
Podcasten er udgivet med støtte fra Lærernes A-kasse
Kritisk farvebevidst pædagogik

Kritisk farvebevidst pædagogik

July 5, 2022

Kritisk farvebevidst pædagogik

Mange minoritetsetniske børn går igennem skolelivet med en oplevelse af, at de er forkerte og ikke passer ind i normen om den gode elev, det begrænser deres muligheder i undervisningen og i livet. Det sker selvom mange lærere selv tror, at de er ”farveblinde” og at de ikke har farvede forventninger til eleverne. Dette dilemma handler Laila Colding Lagermanns bog Farvede forventninger om. Vi har talt med Laila om bogen, og om hvordan lærere, i stedet for at tro at vi kan være farveblinde, bør arbejde med en kritisk farvebevidst pædagogik, og om hvordan vi kan gøre en forskel, når vi taler åbent, professionelt og handlingsorienteret om farvede forventninger. Vi har bedt to lærere, Anne Mette Falk og Michelle Kofod Marqvardsen, om at lytte til interviewet og dele, hvilke refleksioner og konkrete bud på en ændret praksis, de har, på baggrund af Lailas pointer.  

Podcasten er produceret med støtte fra Lærernes A-kasse. 

Børn og unges læsning

Børn og unges læsning

June 15, 2022

I rapporten Børns og unges læsning 2021 har forskere undersøgt børns og unges læsning og brug af medier i 5., 6., 7. og 8. klasse. Det er spændende læsning, som bl.a. viser, at børns og unges læselyst falder med alderen, at læselyst varierer med køn og læsekultur i hjemmet, og at børns og unges læsevaner og inspirationskilder ændrer sig med den digitale udvikling.

I denne udgave af Stemmer fra skolen taler vi med de tre forskere bag undersøgelsen, Stine Reinholdt Hansen, Thomas Illum Hansen og Morten Petterson. De giver os et indblik i undersøgelsens resultater og bud på, hvilke årsager der kan ligge bag resultaterne. I interviewet har vi særligt fokus på, hvad lærere kan bruge undersøgelsens resultater til – og hvilke ændringer af skolens praksis undersøgelsens kan give anledning til. 

Man skal lære at lytte

Man skal lære at lytte

May 15, 2022

I et delprojekt under forskningsprojektet Reading Between Media har en gruppe forskere undersøgt forskelle og ligheder, når børn læser den samme litterære tekst som papirbog, lydbog og digital fortælling. Vi har talt med Ayoe Quist Henkel og Helle Bundgaard Svendsen om projektets resultater med særlig fokus på, hvad lydfortællinger kan bidrage med i litteraturundervisningen, og hvilke udfordringer der kan opstå, når man inddrager lyttetekster. På baggrund af projektets resultater har forskere og lærere udviklet og afprøvet et konkret materiale ”Lydakademiet”, der kan understøtte og udvikle elevers lyttekompetence. Lærer og læsevejleder Rikke Ferslev har været med til at udvikle materialet, og hun præsenterer det til slut i podcasten. Materialet ligger frit tilgængeligt på dansk.gyldendal.dk  

Elevers tidlige skriveudvikling

Elevers tidlige skriveudvikling

March 28, 2022

Den udvikling der sker, når børn lærer at læse eller stave er grundigt undersøgt og dokumenteret i forskningen. Derimod ved vi ikke nær så meget om, hvordan elevers tidlige skriveudvikling foregår.

I forskningsprojektet ATEL (Automated Tracking of Early Stage Literacy Skills) undersøger forskere fra DPU og DTU netop denne udvikling af elevernes skrivning. På baggrund af undersøgelser af et stort antal tekster skrevet af elever i 0.-2. klasse i appen ”Skriv og Læs” har forskerne via sproglige og statiske analyser kortlagt elevernes tidlige skriveudvikling. Forskningen kan bl.a. pege på, hvordan udviklingen ser ud, når det drejer sig om elevernes sætningsopbygning og deres måde at skabe sammenhæng og udtrykke holdninger i tekster. Kristine Kabel (DPU) fortæller i denne udsendelse om resultaterne af kortlægningen og om, hvordan det digitale evalueringsværktøj og de didaktiske designs, der udvikles på baggrund af forskningen, kan kvalificere læreres arbejde med elevernes skrivning. Vi taler også med Janus Madsen, der har udviklet den app ”Skriv og læs”, som har givet forskerne digital adgang til elevtekster, og vi taler med lærer og læsevejleder Ane Kryger om, hvordan hun arbejder med skrivning i indskolingen, og hvordan hun forventer at kunne bruge kortlægningen og evalueringsværktøjet. 

Eleven som forsker

Eleven som forsker

February 23, 2022

I denne episode af Stemmer fra Skolen er vi taget til Højmarkskolen i Holsted. Det er vi, fordi vi gerne vil blive klogere på projektet Eleven som forsker. Projektet er en tilgang til undervisning, der dels øger elevinddragelsen, men den sikrer også funktionel tværfaglighed og autentiske læringssituationer. Her er det nemlig eleverne der undersøger relevante og, for dem, meningsfulde skole-problemstillinger. Undersøgelser der senere bliver til reelle forandringer, både på skolen og i undervisningen.

Medvirkende:

Martin Brøchner-Nielsen, lærer på Højmarkskolen i Holsted

Micki Sunesen, skoleforsker og direktør i Nordic Learning

Podcasten er blevet til med støtte fra lærernes A-kasse. 

Flere sprog i spil - om flersprogethedsdidaktik

Flere sprog i spil - om flersprogethedsdidaktik

January 26, 2022

Vi bør give sproget fri i sprogundervisningen i skolen. Det er nemlig en fordel for eleverne, at lade dem bruge flere sprog i sprogundervisningen. 

Det taler vi med ph.d.-studerende, Natascha Drachmann om og hun gør os samtidig klogere på, hvordan vi øger elevernes sproglige opmærksomhed. En del af Nataschas ph.d.-projekt er at undersøge den flersprogede undervisning på Nørre Fælled skole på Nørrebro i København. Vi tog med til Nørrebro, hvor vi fik mulighed for også at tale med sproglærer, Stine Volsgaard Hansen. Stine fortæller om hendes erfaringer med at undervise flersporgligt og hvordan hun lader eleverne bruge flere sprog i dansk- og engelskundervisningen.

Se undervisningsforløbet her: https://engerom.ku.dk/forskning/centre/flersprogethedsdidaktik/undervisningsmaterialer/?fbclid=IwAR0e2Xp2sCiLTL1izmHlrM_-JwaOtOt6r2zZXovx-K9HzIlBpiBIqsEYxmc

 

 

Medvirkende:

Ph.d.-studerende Natascha Drachmann

Lærer Stine Volsgaard Hansen

Ali og Linn, 7. klasse på Nørre Fælled Skole i København

Tilrettelæggelse, klip og interview:

Hanne Heunicke og Rikke Bundsgaard

 

Podbean App

Play this podcast on Podbean App