Stemmer fra Skolen
Learning by Dewey

Learning by Dewey

December 16, 2021

John Dewey er kendt som idemanden bag "learning by doing" og det begreb  har haft stor betydning på den danske skole. Men hvem var John Dewey og hvad kan vi bruge ham til i dag, mere end 100 år efter hans hovedværk, Demokrati og uddannelse, udkom? Det giver professor i pædagogik ved DPU, Per Fibæk Laursen svar på. Lyt med når vi i denne podcast dykker ned i John Dewey.

Podcasten er udkommet med støtte fra Lærernes A-kasse

Medvirkende: Per Fibæk Laursen

Læremidler i skolen

Læremidler i skolen

November 23, 2021

Læremidler fylder meget i skolen, både for elever og lærere. Men hvad er et godt læremiddel? Og hvad kræver det af læreren at undervise hensigtsmæssigt med læremidler? Hvilke kritiker kan man vurdere et læremiddel og en lærervejledning ud fra? Og med alt for lidt tid til forberedelse, hvordan er det så overhovedet muligt for lærerne at forholde sig kristisk til de læremidler, de får stillet til rådighed?

Det og meget mere forsøger vi at få svar på i denne udgave af Stemmer fra skolen, hvor vi taler med leder af Nationalt videnscenter for læremidler, Stig Toke Gissel.

Medvikende: Stig Toke Gissel, Docent på UCL og leder af Nationalt videnscenter for læremidler (læremiddel.dk)

Podcasten er udgivet med støtte fra Lærernes A-kasse.

Danskdidaktiske forståelsesmåder

Danskdidaktiske forståelsesmåder

November 5, 2021

Hvis du kigger ind i danskundervisningen rundt på de danske skoler, vil du ikke se det samme. Der er forskel på, hvilke tekster der er i fokus, hvilken rolle læreren spiller, hvilke aktiviteter der er i gang, og hvilken indflydelse eleverne har i undervisningen. Men hvilke begrundelser og forståelser af danskfaget ligger bag de valg, læreren træffer i danskundervisningen? Det har lektor og underviser på læreruddannelsen ved UC Syd, Dorthe Carlsen netop undersøgt i sin Ph.d. Hun kommer frem til fire såkaldte danskdidaktiske forståelsesmåder. Dansk som kulturfag, dansk som praktisk musisk fag, dansk som brugsfag og dansk som samfundsfag. Dorthe udfolder de fire forståelsesmåder – og deres forfaldsformer - i denne udgave af Stemmer fra skolen. Hvilken dansklærer er du? Vi har ladet to erfarne dansklærere og danskvejledere lytte til interviewet med Dorthe for at undersøge, om de kan genkende dem selv og deres kollegaer i de fire beskrivelser – og ikke mindst for at tale med dem om, hvordan de kan bruge Dorthe Carlsens forskning i deres praksis som dansklærere.

De to dansklærere og danskvejledere er Kia Lundsgaard fra Holmegaard Heldagsskole og Stine Kuntz fra Engstrandskolen.

Podcasten er udgivet med støtte fra Lærernes A-kasse

Præstationskultur i skolen

Præstationskultur i skolen

October 1, 2021

I denne udgave af Stemmer fra skolen dykker vi ned i skolens præstationskultur. Flere elever og lærere oplever nemlig, at det at lære mere er et spørgsmål om at opnå den helt rigtige præstation frem for processen frem til resultatet og den faglige og sociale udvikling eleven befinder sig i. Den kultur har de arbejdet på at ændre på Gammlegaardsskolen i Aarhus. Vi har besøgt skolen og talt med Pædagogisk leder Jasper Staffensen og lærer Jens Smith Kjølby.

Anders Petersen er lektor i sociologi ved Aalbolrg universitet og han har sammen med phd-studerende, Søren Chr. Krogh, skrevet bogen Præstationskultur, udgivet af Aarhus universitetsforlag. Vi har talt med Anders om hvilken betydning det har for mennesket at leve i et præstationssamfund og hvordan vi i skolen bør arbejde med at skabe præstationsfrigørende rum.

Podcasten er lavet med støtte fra Lærernes A-kasse.

 

Fælles mål - dansk

Fælles mål - dansk

August 20, 2021

Fælles mål for dansk

Det er den tid på året, hvor årsplanerne skal skrives – og så kan man jo ikke komme uden om Fælles mål. Men hvilken rolle bør Fælles mål egentlig fylde i planlægningen – og hvordan kan man som lærer anvende Fælles mål på en meningsfuld måde?

I denne podcast vil vi kigge næremere på Fælles mål for dansk. Vi har talt med leder af Nationalt Videnscenter for Læsning og ph.d Lene Storgaard Brok. Lene fortælle om, hvad det er for et danskfag, der beskrives i målene – og også hvad det IKKE er for et fag. Vi taler også med Lene om, hvordan Fælles mål for dansk kan blive et redskab, der kan kvalificere lærerens arbejde ikke bare i den overordnede planlægning, men også i forbindelse med de konkrete forløb og i lærerens teamsamarbejde. 

Podcasten er blevet til med støtte fra Lærernes A-kasse.

 

Fælles mål - matematik

Fælles mål - matematik

August 12, 2021

Fælles mål for matematik

Det er den tid på året, hvor årsplanerne skal skrives – og så kan man jo ikke komme uden om Fælles mål. Men hvilken rolle bør Fælles mål egentlig fylde i planlægningen – og hvordan kan man som lærer anvende Fælles mål på en meningsfuld måde?

I denne podcast vil vi kigge næremere på Fælles mål for matematik. Vi har talt med lektor på DPU og phd, Tomas Højgaard. Vi undersøger, hvad det er for et matematikfag, der beskrives i målene – og også hvad det IKKE er for et fag. Vi taler også med Tomas om, hvordan Fælles mål for matematik kan blive et redskab, der kan kvalificere lærerens arbejde ikke bare i den overordnede planlægning, men også i forbindelse med de konkrete forløb og i lærerens teamsamarbejde. 

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse.

Ny lærer - en bedre start vol.2

Ny lærer - en bedre start vol.2

July 2, 2021

Ny lærer - en bedre start vol. 2

Lærerjobbet er et fantastisk job – men det er også et job fuld af kompleksitet og udfordringer. Vi har brug for dygtige og glade lærere i skolen. Det handler denne udgave af Stemmer fra skolen om. Den er tilegnet alle de nye lærere, der starter i deres første job lige om lidt. I udsendelsen taler vi med Henning Jørgensen, der har skrevet bogen Glad lærer, hvor han, på baggrund af sin erfaring som lærer siden 1984, giver bud på, hvorfor lærerjobbet kan gøre dig glad. I udsendelsen deler fire nye lærere, Martin Thomsen, Rie Sørensen, Katrine Fauerskov og Jack Holmsted, også ud af deres erfaringer med jobbet – og der er gode råd både til de kommende nye lærere og til deres kollegaer.

Selvbestemmelsesteorien

Selvbestemmelsesteorien

June 21, 2021
Hvordan finder vi frem til menneskets potentiale og hvordan motiverer vi hinanden?
Det taler vi med forfatteren til bogen Selvbestemmelsesteorien, lektor på DPU og ph.d. Ib Ravn, om.
Teorien handler blandt andet om motivation, for motiveres eleverne af Stok eller gulerods-metoden eller motiveres de af deres egen undren og interesse for et emne? Vi har alle en medfødt nysgerrighed over for verden, denne nysgerrighed skal i spil i undervisningen.
Selvbestemmelsesteorien fortæller os også, at både børn og voksne har behov for:
- autonomi, som er at sidde i førersædet i eget liv
- kompetence, som er at udrette noget
- samhørighed der skal gøre os i stand til at deltage i et fællesskab
 
Hvordan ser dette så ud i skolen? De to lærere, Mette Fynbo Jensen, lærer på Nordagerskolen i Ringe og Stine Lindstrøm Henriksen, lærer på Tingløkkeskolen i Odense, drøfter hvordan teorien kan kvalificere skolen.
 
Teamsamarbejde

Teamsamarbejde

May 19, 2021

Teamsamarbejde i professionelle læringsfællesskaber

 

Det er ikke altid let at arbejde i teams, men når det fungerer, kan teamet være en afgørende faktor i elevernes læring og trivsel. Vores lytter Louise Brodersen har givet os ideen til denne podcast, der handler om teamsamarbejde. Vi har talt med forsker og konsulent i egen virksomhed Micki Sonne Kaa Sunesen. Micki forsker bl.a. i udvikling af professionelle læringsfællesskaber og hvordan sådanne måder at organisere skolen og teamet på kan kvalificere og udvikle lærernes arbejde.  

Vi har også talt med to lærere fra Skolen på Nylandsvej, Julie Amalie Køhler og Kenneth Arvesen og pædagogisk leder på Lille Næstved skole Thomas Agerskov Kruse. De tre deler deres erfaringer med teamsamarbejdet med os – og giver bud på, hvad der skal til for at få et velfungerende og udbytterigt teamsamarbejde.

 

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse

Gæt hvad læreren tænker - tal mindre og spørg bedre

Gæt hvad læreren tænker - tal mindre og spørg bedre

March 18, 2021

Tal mindre og spørg bedre

-       Om lærerens spørgsmål i undervisningen

Denne udsendelse handler om, hvordan læreren stiller gode spørgsmål, der indbyder til elevernes refleksion og læring, og hvordan vi undgår at stille spørgsmål af typen ”gæt hvad læreren tænker”. Den handler også om, hvordan læreren kan fylde mindre i klassen, så der bliver plads til, at elevernes dialog kan fylde mere. Vi har talt med Marianne Tolstrup, hun er lektor på UCL og har skrevet artiklen ”Lærerens spørgsmål er et vigtigt didaktisk redskab”. Vi har også talt med lærer Josefine Jack Eiby. Begge argumenterer for, hvorfor vi skal tale mindre og spørge bedre – og hvordan vi helt konkret kan blive bedre til det.

Podbean App

Play this podcast on Podbean App