Stemmer fra Skolen
Meningsfuld grammatikundervisning

Meningsfuld grammatikundervisning

October 14, 2020

Bøjning og benævning af ordklasser, kryds og bolle og hel- og ledsætninger… Grammatikundervisningen lever i ”bedste” velgående i skolens tre store sprogfag. Men undervisningen er ofte præget af individuelle udfyldningsopgaver, der ikke forbindes til kommunikationssituationen og konteksten. Det er en grammatikundervisning, der ikke nødvendigvis øger elevernes sproglige kompetencer. Det viser forskningsprojektet Gramma3, som har undersøgt grammatikundervisningens form og udbredelse i dansk, tysk og engelskundervisningen. Forskningsprojektet har samtidig forsøgt at udvikle konkrete bud på, hvordan grammatikundervisningen kan blive mere kontekstualiseret. Vi har talt med Kristine Kabel, der er en af forskerne bag projektet og Annette Bloch Jensen, der er tysklærer og har deltaget i projektet.

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse.

Gruppearbejde

Gruppearbejde

September 16, 2020

Gruppearbejde

 

I starten af året indbød Stemmer fra skolen til en konkurrence, hvor vi bad om gode ideer til, hvad kommende udsendelser kunne handle om. Vi fik rigtig mange gode forslag. Et af dem var fra Line Munk, der ønskede at vi lavede en udsendelse om gruppearbejde. Den kommer her.

Vi har talt med Helle Bjerresgaard, der er lektor på UC Syd og som har skrevet både bøger og artikler om emnet. Helle argumenterer for, hvorfor elever bør være hinandens læringsressource, men hun sætter også fokus på, hvad det kræver af elever og lærere, at få gruppearbejdet til at fungere. Vi har også talt med to lærere, Mette Vogel fra Risbjergskolen i Hvidovre og Louise Brodersen fra Hillerød Lilleskole, der på hver deres måde arbejder konkret med at organisere gruppearbejdet, så eleverne lærer at samarbejde og give feedback.

Vi har også talt med to elever, det er Magne og Nanna fra 4. c på Risbjergskolen.

Podcasten er lavet i samarbejde med Lærernes A-kasse

Undersøgende litteraturundervisning

Undersøgende litteraturundervisning

August 16, 2020

Mange elever synes, at litteraturundervisningen er kedelig, og at læsning af litteratur er forbundet med pligt. Måske med god grund. Forskningsleder på UCL, Thomas Illum Hansen, mener i hvert fald, at der skal mere fokus på elevernes undersøgelser af og oplevelser med litteratur. Han har et stort forskningsprojekt, Kvalitet i dansk- og matematikundervisningen, i ryggen. Resultaterne herfra viser, at en undersøgende tilgang i litteraturundervisningen øger kvaliteten. Vi har talt med Thomas Illum Hansen om, hvorfor det er godt at have en undersøgende tilgang til litteraturen, og om hvilke problemer der kan være, når man ikke anlægger sådan en undersøgelsesorienteret tilgang. Vi har også talt med lærer Nanna Begtrup Kristensen, der giver gode og helt konkrete eksempler på, hvordan man kan gøre sin litteraturundervisning undersøgende.

Ny lærer - en bedre start

Ny lærer - en bedre start

July 1, 2020

Ny lærer – en bedre start

Mange nyuddannede lærere skal starte i deres første job som lærer efter ferien. De er heldige for det er verdens bedste job, der venter på dem. Men det er også et hårdt og komplekst job, hvor mange føler sig alene. Statistikken viser, at hver 6. nyansatte lærere stopper indenfor de første to år. Det er alt for mange og det er ude på skolerne at vi kan gøre noget. Skolerne har en vigtig opgave i at fastholde de nye lærere. Det har vi talt med Lisbeth Lunde Frederiksen om. Lisbeth forsker bl.a i lærerstart og mentorordninger, og hun giver gode råd til skoleledere og erfarne lærere om, hvad de kan gøre, for at alle nye lærere får en bedre start på lærerlivet til glæde og gavn for både den enkelte lærer og skolen som helhed. 

Vi har også talt med 6 erfarne skolefolk, der alle giver deres bedste råd til de nye lærere. Der er: Josefine Jack Eiby, Tine Brock, Henrik Thomassen, Nis Vinæs Nielsen, Thorkil Bjerrum og Stine Lindstrøm Henriksen

 

Skældud

Skældud

June 18, 2020

Skældud er desværre stadig en del af hverdagen i de danske skoler, og det påvirker både elever og lærere. Eleverne mister lysten til at lære og de voksne i skolen mister arbejdsglæden. Skoleforskerne Louise Klinge og Erik Sigsgaard og lærer Mette Thor Jørgensen  udgiver til august bogen “Skole uden skældud”. De ønsker et opgør med en kultur, hvor skældud er en del af skolelivet. På Stemmer fra Skolen synes vi, at det er et fantastisk initiativ- vi vil være med i den venlige revolution: vi ønsker også en skole uden skældud.

I denne podcast har vi interviewet Eriks Sigsgaard og Louise Klinge, to af landets fremmeste skoleforskere. De fortæller om HVORFOR vi bør stoppe med at skælde ud og hvordan det påvirker elever, når vi gør det. Lærer Mette Thor Jørgensen har som lærer altid haft et mål om ikke at skælde ud. Mette er medforfatter til bogen, og i podcasten giver hun konkrete bud på, HVORDAN vi kan undgå at skælde ud.

Test og data som pædagogiske redskaber

Test og data som pædagogiske redskaber

May 19, 2020

Test og data som pædagogiske redskaber  

Politikerne ønsker, at den test der skal erstatte de omdiskuterede nationale test, skal kunne understøtte det pædagogiske arbejde i klassen. Men hvad kræver det af testen og af lærerene?

Denne gang handler Stemmer fra skolen om test som pædagogisk redskab, men vi undersøger også, hvilken anden data læreren kan indsamle for at forstå elevernes faglige udvikling.

Vi har talt med Karina Kiær, der skriver Ph.d. med titlen Læsevejledning og dataanvendelse som organisatoriske rutiner i skolen. Karina fortæller bl.a. om, hvilken data man som lærer kan indsamle, om læsevejlederens rolle i forbindelse med testrutiner, samt hvad det kræver at anvende test som pædagogisk redskab. Vi har også talt med lærer og matematikvejleder Mette Fynbo Jensen. Hun giver konkrete eksempler på, hvordan hun indsamler og anvender data i sin egen praksis – og hvordan hun, som vejleder, er med til at følge op på testresultater og sparre med sine kollegaer om udvikling af undervisning. Hun giver også sit bud på, hvad der skal til for, at den nationale test kan blive et bedre pædagogisk redskab for læreren.

Ud i naturen med teknologi

Ud i naturen med teknologi

April 26, 2020

Naturoplevelser og mobiltelefonen – de to ting kan da ikke forenes – eller kan de?
Forskningsprojektet "Naturlig teknik" har undersøgt, hvordan smartteknologien kan være en vej til at få flere børn ud i naturen og give dem gode naturoplevelser. Vi har talt med Theresa Schilhab, der er forskningsleder på projektet. Vi har også talt med lærer Charlotte Hansen, der underviser i natur og teknologi. Charlotte har mange erfaringer med at flytte sin undervisning ud i naturen – og inddrager ofte elevernes mobiltelefoner i den forbindelse. Udsendelsen er fyldt med konkrete bud på, hvordan man kan inddrage smartteknologi på en motiverende og meningsfuld måde, når undervisningen foregår i naturen.

 

 

Meningsfulde udfordringer - om spil i undervisningen

Meningsfulde udfordringer - om spil i undervisningen

March 20, 2020

Denne gang handler Stemmer fra skolen om spil i undervisningen. Vi taler med Thorkild Hanghøj, der er professor i spil og læring på Aalborg universitet. Thorkild fortæller bl.a. om, hvordan man kan inddrage spil i undervisningen på en udfordrende og meningsfuld måde. Vi har også talt med lærer Henrik Thomassen fra Marie Kruses skole i Farum. Henrik giver inspirerende og konkrete eksempler på, hvordan man kan inddrage spil i undervisningen både i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

Tekster af lyd - Om multimodale tekster i danskundervisningen

Tekster af lyd - Om multimodale tekster i danskundervisningen

February 17, 2020

Denne udsendelse er blevet til på baggrund af en henvendelse fra en af vores faste lyttere, Kia Lundsgaard: "Kan I ikke lave en podcast om at bruge podcast og lyd i danskundervisningen?" lød opfordringen. Det har resulteret i en udsendelse om multimodale tekster med særlig fokus på de tekster, hvor lyden er i centrum. Kia Lundsgaard er selv lærer, og hun står bag hjemmesiden radiodrama.dk. Vi taler med Kia om, hvordan hun anvender podcast , lydfortællinger og radiodrama i sin undervisning. Vi taler også med Simon Skov Fougt, der er en af forfatterne bag bøgerne "Multimodalitet i skolen" og "Multimodalitet i 1.-6- klasse". Simon hjælper os med, at få hold på begrebet multimodalitet, og han giver bud på, hvorfor og hvordan man skal arbejde med analyse og produktion af multimodale tekster i danskundervisningen. 

Uddannelsesvejledning - Rethink your skills

Uddannelsesvejledning - Rethink your skills

January 21, 2020

 

Stemmer fra skolen handler i årets første udgave om uddannelsesvejledning i et kønsperspektiv. Vi undersøger bl.a., hvordan vi kan gøre op med stereotype forestillinger om, hvilke uddannelser der passer til henholdsvis piger og drenge.

Vi taler med Nina Groes, der leder projektet ”Boss Ladies”, et projekt, der ønsker at gøre op med kønsstereotype fordomme i og om bygge- og anlægsbranchen, og som tilbyder forløb til skolen, der kan få flere piger til at blive interesseret i erhvervsuddannelserne.

Vi taler også med Pia Damgaard, der er lærer og nu uddannelsesvejleder i Vallensbæk Kommune. Pia understreger bl.a., at uddannelsesvejledningen i stedet for at handle om, ”hvad vil jeg være, og hvad kan jeg blive”, i højere grad skal handle om, at åbne de unges øjne for alle de valg og muligheder, de har med udgangspunkt i deres interesser og færdigheder. 

Ps. Hvis du synes, at du kan høre en baby undervejs i interviewene, er det helt korrekt. Vi beklager på forhånd forstyrrelsen.

Play this podcast on Podbean App