Stemmer fra Skolen
Test og data som pædagogiske redskaber

Test og data som pædagogiske redskaber

May 19, 2020

Test og data som pædagogiske redskaber  

Politikerne ønsker, at den test der skal erstatte de omdiskuterede nationale test, skal kunne understøtte det pædagogiske arbejde i klassen. Men hvad kræver det af testen og af lærerene?

Denne gang handler Stemmer fra skolen om test som pædagogisk redskab, men vi undersøger også, hvilken anden data læreren kan indsamle for at forstå elevernes faglige udvikling.

Vi har talt med Karina Kiær, der skriver Ph.d. med titlen Læsevejledning og dataanvendelse som organisatoriske rutiner i skolen. Karina fortæller bl.a. om, hvilken data man som lærer kan indsamle, om læsevejlederens rolle i forbindelse med testrutiner, samt hvad det kræver at anvende test som pædagogisk redskab. Vi har også talt med lærer og matematikvejleder Mette Fynbo Jensen. Hun giver konkrete eksempler på, hvordan hun indsamler og anvender data i sin egen praksis – og hvordan hun, som vejleder, er med til at følge op på testresultater og sparre med sine kollegaer om udvikling af undervisning. Hun giver også sit bud på, hvad der skal til for, at den nationale test kan blive et bedre pædagogisk redskab for læreren.

Ud i naturen med teknologi

Ud i naturen med teknologi

April 26, 2020

Naturoplevelser og mobiltelefonen – de to ting kan da ikke forenes – eller kan de?
Forskningsprojektet "Naturlig teknik" har undersøgt, hvordan smartteknologien kan være en vej til at få flere børn ud i naturen og give dem gode naturoplevelser. Vi har talt med Theresa Schilhab, der er forskningsleder på projektet. Vi har også talt med lærer Charlotte Hansen, der underviser i natur og teknologi. Charlotte har mange erfaringer med at flytte sin undervisning ud i naturen – og inddrager ofte elevernes mobiltelefoner i den forbindelse. Udsendelsen er fyldt med konkrete bud på, hvordan man kan inddrage smartteknologi på en motiverende og meningsfuld måde, når undervisningen foregår i naturen.

 

 

Meningsfulde udfordringer - om spil i undervisningen

Meningsfulde udfordringer - om spil i undervisningen

March 20, 2020

Denne gang handler Stemmer fra skolen om spil i undervisningen. Vi taler med Thorkild Hanghøj, der er professor i spil og læring på Aalborg universitet. Thorkild fortæller bl.a. om, hvordan man kan inddrage spil i undervisningen på en udfordrende og meningsfuld måde. Vi har også talt med lærer Henrik Thomassen fra Marie Kruses skole i Farum. Henrik giver inspirerende og konkrete eksempler på, hvordan man kan inddrage spil i undervisningen både i indskolingen, på mellemtrinnet og i overbygningen.

Tekster af lyd - Om multimodale tekster i danskundervisningen

Tekster af lyd - Om multimodale tekster i danskundervisningen

February 17, 2020

Denne udsendelse er blevet til på baggrund af en henvendelse fra en af vores faste lyttere, Kia Lundsgaard: "Kan I ikke lave en podcast om at bruge podcast og lyd i danskundervisningen?" lød opfordringen. Det har resulteret i en udsendelse om multimodale tekster med særlig fokus på de tekster, hvor lyden er i centrum. Kia Lundsgaard er selv lærer, og hun står bag hjemmesiden radiodrama.dk. Vi taler med Kia om, hvordan hun anvender podcast , lydfortællinger og radiodrama i sin undervisning. Vi taler også med Simon Skov Fougt, der er en af forfatterne bag bøgerne "Multimodalitet i skolen" og "Multimodalitet i 1.-6- klasse". Simon hjælper os med, at få hold på begrebet multimodalitet, og han giver bud på, hvorfor og hvordan man skal arbejde med analyse og produktion af multimodale tekster i danskundervisningen. 

Uddannelsesvejledning - Rethink your skills

Uddannelsesvejledning - Rethink your skills

January 21, 2020

 

Stemmer fra skolen handler i årets første udgave om uddannelsesvejledning i et kønsperspektiv. Vi undersøger bl.a., hvordan vi kan gøre op med stereotype forestillinger om, hvilke uddannelser der passer til henholdsvis piger og drenge.

Vi taler med Nina Groes, der leder projektet ”Boss Ladies”, et projekt, der ønsker at gøre op med kønsstereotype fordomme i og om bygge- og anlægsbranchen, og som tilbyder forløb til skolen, der kan få flere piger til at blive interesseret i erhvervsuddannelserne.

Vi taler også med Pia Damgaard, der er lærer og nu uddannelsesvejleder i Vallensbæk Kommune. Pia understreger bl.a., at uddannelsesvejledningen i stedet for at handle om, ”hvad vil jeg være, og hvad kan jeg blive”, i højere grad skal handle om, at åbne de unges øjne for alle de valg og muligheder, de har med udgangspunkt i deres interesser og færdigheder. 

Ps. Hvis du synes, at du kan høre en baby undervejs i interviewene, er det helt korrekt. Vi beklager på forhånd forstyrrelsen.

Året der gik hos Stemmer fra skolen

Året der gik hos Stemmer fra skolen

December 26, 2019

I 2019 udkom vi med 11 podcasts. Det har været både spændende og lærerrigt for os at tale med forskere og lærere om alt fra skole-hjemsamarbejdet til Bevægelse i undervisningen. I denne årets sidste Stemmer fra Skolen har vi valgt klip fra nogle af årets udsendelser, som vi synes kunne trænge til en genlyt.

God fornøjelse og godt nytår.

Hilsen Hanne og Rikke

Vi lyttes ved i 2020.

Bevægelse i undervisningen

Bevægelse i undervisningen

November 24, 2019

Det er nu 5 år siden at kravet om 45 minutters bevægelse pr skoledag blev indført. I denne udsendelse dykker vi ned i begrebet - for hvad skal der egentlig til, før vi kan sige, at der er tale om bevægelse i undervisningen? Derudover undersøger vi, hvordan det står til med at opfylde kravet om 45 minutters bevægelse, og vi får gode råd til konkrete bevægelsesaktiviteter.

Vi har talt med Thomas Skovgaard, centerleder hos FIIBL som formidler ny praksisnær viden om idræt, bevægelse og læring - og Jill Johnson, der er lærer og deltager i udviklingsprojektet IMOOW

Hvordan står det til med elevernes teknologiforståelse? - Resultater fra ICILS-undersøgelsen

Hvordan står det til med elevernes teknologiforståelse? - Resultater fra ICILS-undersøgelsen

November 5, 2019

En stor international undersøgelse af elevernes teknologiforståelse viser, at danske elever er blevet dygtigere, og at Danmark er i front på området. Men der er stadig udfordringer: eleverne er ikke kritiske nok, når de færdes på nettet, og pigerne tror ikke på egne IT-tekniske evner. Vi har talt med Professor Jeppe Bundsgaard om undersøgelsens resultater, og om hvordan vi som lærere skal forholde os til dem i et didaktisk perspektiv. Vi har også talt med lærer Anne Maretti fra Søndervangskolen i Hammel. Anne er IT-vejleder og underviser i forsøgsfaget Teknologiforståelse. Hun forholder sig til undersøgelsens resultater og giver konkrete bud på, hvordan elevernes teknologiforståelse kan blive endnu bedre - og hvilken betydning IT kan have for lærerrollen og undervisningen. 

 

Lærerdilemmaet fra læreruddannelsen i Odense

Lærerdilemmaet fra læreruddannelsen i Odense

October 11, 2019

i denne udgave at Lærerdilemmaet er vi taget til Læreruddannelsen i Oden for at tale med 3 4. års studerende, Sebastian, Simon og Morten. De giver kloge svar om studiegrupper, dårlige undervisere og om der mon er en bestemt norm på læreruddannelsen? Udsendelsen er lavet for Lærernes A-kasse.

Pauser

Pauser

September 30, 2019

Denne udgave af Stemmer fra skolen handler om at give plads til pauser i undervisningen. 

I disse effektiviseringstider kan vi lærere ellers godt opleve pauser som spildtid. Pauser i undervisningen, er også ofte noget, der primært er de små klasser forundt – for pauser er der ikke tid til, når man er på vej mod eksamen… 

Men måske skal vi til at have et nyt syn på pauser – Det mener psykolog Henrik Tinglef og lærer Sofie Juul Christensen fra Ørestad skole i hvert fald. Henrik fortæller bl.a. om, hvorfor hjernen har brug for pauser, og hvordan pauser i undervisningen kan øge læring. Sofie giver konkrete bud på, hvordan den gode pause i undervisningen kan se ud via mindfulness og yogaøvelser.